Founding partners & beroepsverenigingen

MedischOndernemen LIVE wordt georganiseerd in intensieve samenwerking met de founding partners ABN AMRO, Infomedics en VvAA en de beroepsverenigingen KNMT en KNGF. Zij denken, als belangrijke spelers in de markt, met ons mee over de belangrijkste thema’s die voor onze doelgroep relevant zijn. Zij ondersteunen onze visie dat goed ondernemerschap belangrijk is voor goede zorg. Samen met hen kunnen wij nog beter inspelen op de behoeftes van praktijkhouders, praktijkmanagers en apothekers bij het runnen van hun praktijk en het opzetten van multidisciplinaire samenwerking.

 

Samenwerken werkt!
Als founding partner van MedischOndernemen LIVE zijn wij erg blij dat er bij dit evenement samenwerken centraal staat. Samenwerken loopt al bijna 95 jaar als een rode draad door de historie van VvAA: in 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een collectief van ruim 120.000 leden en laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunen wij individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Tijdens MedischOndernemen LIVE is de VvAA-stand ook dit jaar weer een ontmoetingspunt voor praktijkhouders en -managers in de eerstelijnszorg, waarbij zowel het collectief als onze individuele dienstverlening centraal staat. Altijd afgestemd op de situatie en (mede) ontwikkeld door en voor zorgverleners.

Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

 

MedischOndernemen live! brengt samenwerken binnen de zorg in praktijk. Een uniek event voor de eerstelijns zorg. Diverse beroepsgroepen worden bij elkaar gebracht met als doel kennis uit te wisselen en te verbinden. Dit wordt ondersteund met een sterk inhoudelijke programma waarbij ondernemerschap en samenwerken centraal staan.

Infomedics gelooft in dit concept en wil hier als founding partner graag een actieve rol in spelen. De huidige ontwikkelingen binnen de zorg vragen om kruisbestuiving. Door van elkaar leren en de krachten te bundelen maken we een grote stap voorwaarts naar nog betere en betaalbare zorg.

Hoe helpt Infomedics u?
Bent u een zorgaanbieder? Dan zorgt Infomedics voor uw facturering en debiteurenbeheer. Met onze vijftien jaar ervaring kunt u dat deel van uw praktijkvoering met een gerust hart aan ons overlaten. Zo houdt u meer tijd over om aan uw patiënten te besteden. Wij zijn trots op de hoge tevredenheid die wij bij zorgaanbieders en patiënten realiseren. Komt u met ons kennismaken op onze stand?


Als medicus wilt u graag zorgverlenen. Als ondernemende medicus zoekt u een deskundige partner die ontzorgt op de relevante momenten. Het Team Medisch van ABN AMRO is er dan graag voor u. 

Als dé sectorbank voor medici vinden wij het belangrijk om zorgondernemers in de eerste lijn met elkaar te verbinden en kennis te delen.
Samen met Medisch Ondernemen en de andere founding partners bieden wij een platform waar zorgverleners elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen rondom samenwerken en ondernemen in de eerste lijn kunnen delen.
Goede eerstelijnszorg vraagt om inspanning, kennis, ervaring en middelen van verschillende disciplines. Goed samenwerken kan soms een uitdaging zijn en gaat niet vanzelfsprekend goed.Daarnaast begeleiden wij zorgverleners in de 1e en 2e lijn bij de start en overname van een praktijk. Wij zijn daarnaast sparringpartner voor (para-) medici bij dergelijke trajecten.

Tijdens MedischOndernemen Live verzorgen onze sectorspecialisten een aantal talks en geven zij de Masterclass ‘Succesvol realiseren van een gezondheidscentrum’. Wij delen graag onze ervaringen maar wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen die u heeft als zorgondernemer.

 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) werkt graag mee aan MedischOndernemen LIVE omdat ondernemen in de zin van het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden in de zorg noodzakelijk is om enerzijds kosten te reduceren en anderzijds de kwaliteit van zorgverlening op peil te houden. Dat betekent dat de zorg dichter bij de patiënt moet worden gebracht en dat we manieren moeten vinden om steeds de juiste zorgverlener in te zetten. Daarvoor moeten alle zorgdisciplines met elkaar nieuwe wegen zoeken, uitproberen en operationeel maken. Dat vergt visie, durf en investeringen. Daarvoor is ondernemersgeest nodig en daarvoor biedt MedischOndernemen LIVE een uitstekend platform.


Samenwerken in de eerste lijn is actueler dan ooit. En de tandarts kan in die ketenzorg niet ontbreken. Mondgezondheid en algemene gezondheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk alleen al aan ouderen die eetproblemen hebben omdat ze niet goed kunnen kauwen; een probleem dat we als zorgverleners alleen gezamenlijk kunnen aanpakken. Omdat MedischOndernemen verschillende soorten zorgverleners verbindt, verbindt de KNMT zich graag aan MedischOndernemen LIVE. Of u nu in de mondzorg werkt of in een andere tak van de zorg: wij zien u graag op het mondzorgplein! www.knmt.nl